Keskonnateemalised kooliüritused Maardu Gümnaasiumis

Õpilased joonistasid igasuguseid vahvaid linde

Teeme Ära talgud 29. aprillil

Laupäeval, 29. aprillil koristasid Teeme Ära talgupäevade raames Maardu Gümnaasiumi õpilased oma kooli ümbrust. Meie kooli õpilased suutsid kokku koguda mitukümmend kilo prahti. Pärast korrastustöid jagati õpilastele süüa ja juua. Oleme väga tänulikud meie kooli õpilastele, kes tegid ära suure töö.

Üle-eestilised Teeme Ära talgud toimusid mitme nädala jooksul ja kulmineerusid 6. mail. Talguveebis oli kirja pandud, et üle riigi 1222 talgul osales 33 453 talgulist. Keskkonna korrashoid ja selle eest hoolitsemine on meie kooli alusväärtuste seas ja seetõttu korraldame ka sellega seonduvaid ettevõtmisi. Selliste üritustega tahame juhtida õpilaste tähelepanu looduskeskkonna hoidmisele ja väärtustamisele. Tahame üles kutsuda oma kooli õpilasi senisest rohkem kodu ja kooli ümbrusele tähelepanu pöörama.

Rahvusvaheline lindude joonistamise päev 8. aprillil

Meie kooli alusväärtuste seas on keskkonna märkamine ja hoidmine. Seda silmas pidades joonistasid meie kooli õpilased rahvusvahelise lindude joonistamise päeval, 8. aprillil igasuguseid vahvaid linde. Tahame selliste üritustega oma õpilastele meelde tuletada, et nad pööraksid rohkem tähelepanu ümbritsevale loodusele ja hoiaksid ning kaitseksid ümbritsevat elukeskkonda. 

Rahvusvaheline lindude joonistamise päev sai alguse 1943. aastal. Teise maailmasõja ajal külastas seitsmeaastane tüdruk Dorie Cooper oma sõdurist onu, kes viibis haavatuna Inglismaa haiglas. Seal viibides palus Dorie tal joonistada ühe linnu, sest tüdruk arvas, et antud tegevus võib aidata onu tuju parandada. Järgmisel korral kui Dorie oma onule külla läks, joonistasid kõik sõdurid linnu pilte, võisteldes, kes parima pildi joonistab. Sellest kasvaski välja rahvusvaheline lindude joonistamise päev.

Matthias Vanamb

Maardu Gümnaasiumi arendusjuht