Planeeringute info

Kehtestatud ja menetluses olevate detailplaneeringutega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel: https://maardu.kovtp.ee/detailplaneeringud või vastuvõtuaegadel (E 15:30-17:00, N 9:00-13:00) Maardu Linnavalitsuse ehitus- ja planeerimisosakonnas, Kallasmaa tn 1, Maardu; linnavalitsus@maardu.ee, 6060729, 6060731.

Teave seoses riigimaal planeeritava lammutustööga Salu tn 7 kinnisasjal

Maa-amet on ette valmistamas riigihanget riigiomandis Maa-ameti haldamisel olevatel kinnisasjadel paiknevate laguehitiste lammutamiseks, jäätmete utiliseerimiseks ja kinnisasjade korrastamiseks. Muuhulgas planeerib Maa-amet lammutada Harju maakonnas Maardu linnas Salu tn 7 (katastritunnus 44604:001:0166) kinnisasjal paiknevad ehitised.

Salu tn 7 kinnisasjal asuvad lukustatud kuurid ja garaažid, kasvuhooned, erinevas lagunemisastmes muud ehitised, ning kõiksugu esemed ja jäätmed. Maa-ameti esindajad on kinnisasja korduvalt külastanud ning 01.02.2023 läbiviidud paikvaatlusel olid alale paigaldatud teavitused infoga, et valduse omavoliline kasutamine tuleb lõpetada hiljemalt 23.04.2023. Tähtaja möödudes lukustatud ehitised avatakse ning võetakse valduse üle.

Veriheina tee 34 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 01.10.2022 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Veriheina tee 34 kinnistule üksikelamu projekteerimiseks.

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik lammutada kõik olemasolevad ehitised ning püstitada kinnistule uue üksikelamu.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada 23.02.2023 kuni 04.03.2023, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Ehitus- ja planeerimisosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõuga ja lisadega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel.

Saha-Loo tee 1, Saha-Loo tee L3 ja Saha-Loo te L4 kinnistute projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 29.11.2022 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Saha-Loo tee 1, Saha-Loo tee L3 ja Saha-Loo te L4 kinnistutele 110 kV maakabelliini projekteerimiseks.

Kaabelliinide ehitamise eesmärk on piirkonna võrgu tugevdamine. Eelprojekti ülesanne on seada paika 110 kV kaabelliinide trass, viia läbi geoloogilised ja geodeetilised uuringud ning esitada esialgne kaablitrassi ehitamise nägemus.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada 23.02.2023 kuni 04.03.2023, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Ehitus- ja planeerimisosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõuga ja lisadega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel.

Muuga aedlinna kinnistute projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 10.01.2023 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Muuga aedlinnas asuvatele kinnistutele sideõhuliinide rekonstrueerimiseks.

Taotluse kohaselt AS Telset põhimõttelise skeemi alusel  kavandatakse Maardu linnas Muuga piirkonna sideõhuliinide rekonstrueerimise tööprojekti koostamine.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada 23.02.2023 kuni 04.03.2023, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Ehitus- ja planeerimisosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõuga ja lisadega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel.

Hiireherne tee 7 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 07.12.2022 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Hiireherne tee 7 kinnistule üksikelamu projekteerimiseks.

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik lammutada olemasoleva ehitise ning püstitada kinnistule uue üksikelamu.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada 23.02.2023 kuni 04.03.2023, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Ehitus- ja planeerimisosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõuga ja lisadega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel.

Võilille tee 4 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 17.12.2022 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Võilille tee 4 kinnistule üksikelamu projekteerimiseks.

Taotluse kohaselt soovib kinnistu omanik lammutada olemasoleva ehitise, seadustada ebaseadulikult püstitatud abihoone ning püstitada kinnistule uue üksikelamu.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik oma seisukoht esitada 23.02.2023 kuni 04.03.2023, kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Ehitus- ja planeerimisosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõuga ja lisadega on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel.