Keelekohvikud Muuga Lasteaias

Processed with Lensa with Magic Correction

Muuga Lasteaia töötaja Triin Niit viib läbi keelekohvikut, kus täiendati eesti keele oskust Quizizz keskkonnas digimänge mängides

Sellel aastal oleme seadnud eesmärgiks toetada muu emakeelega töötajaid keeleõppes. Ühistel aruteludel oli kõige populaarsem mõte viia läbi eesti keele õppeks keelekohvikuid. Iganädalaselt toimuvad keelekohvikud on lõbusad ning mängulised, pakkudes samal ajal ka piisavalt väljakutset keeleliseks eneseväljenduseks.

Kokku sai vabatahtlikkuse alusel kuus lasteaia töötajat kohvikupidajaks, kes pakuvad vaheldumisi tegevusi ja teemasid välja ning viivad ellu toredaid ideid. Juba on ühiselt läbitud koolituse põhjal toimunud arutelu ning mängitud on nii Aliast kui ka digimänge Quizizz keskkonnas.

Lisaks keeleoskuse arenemisele on keelekohvik kui tore võimalus lihtsalt kolleegidega suhelda ning tugevdada suhteid meeskonnas.

Sõbrapäeva raames toimus pidulikum keelekohvik.