Kallavere Keskkooli uudised

Uued töötajad Kallavere Keskkoolis

Meil on hea meel, et meiega on liitunud mitmed uued inimesed. Õppeaasta alguses saime hulgaliselt uusi ja kvaliteetseid õpetajaid, kes tagavad kõrget kvaliteeti õpetamises. Kuid puudus oli tugispetsialistidest, täitmata oli juhiabi koht ning ka raamatukogu töötaja otsustas liikuda teistele väljakutsetele vastu. Nüüdseks oleme leidnud endale väga tööka ja korrektse juhiabi, olemas on ka kogemustega raamatukogutöötaja ning üle mitme aasta töötab meie koolis jälle ka koolipsühholoog. Loodame, et meie komplekteeritud meeskond suudab kõik plaanitu ellu viia, seega suuname koostöise pilgu tulevikku.

Kooli dokumentatsiooni uuendamine

Käesoleval õppeaastal oleme pööranud suuremat tähelepanu kooli dokumentatsiooni uuendamisele. Uuendatud sai õppekava üldosa, mis läheb muutmisele ka peale uue õppekava vastuvõtmist. Lisaks saavad uuendatud kõikide töötajate ametijuhendid ning muud kooliga soetud dokumendid. Väga suured ja põhjalikud muudatused tulevad ka uuendatud kodukorras, mis sai kaasaaegsemad reeglid ja korraldused, mis kehtestatakse direktori käskkirjaga. Muuhulgas viiakse sisse hoolekogu poolt tõstatatud eestikeelsete vahetundide nõue ning nutiseadmete vähendamiseks teeme samuti esimesi samme. Paljud dokumendid on valmimisjärgus ning järgemööda saavad need direktori käskkirjaga kinnitatud.

Leedu kolleegide külaskäigud

Oma uuenduste, digilahenduste ja kaasaaegse õpikäsitluse tõttu jäime hackathonil silma Leedu Haridusministeeriumile. Neile väga meeldisid meie ideed ja mõtted – otsiti kontakti, et tulla meile külla. Esimesed külalised käisid meie õppetööd vaatlemas 30. novembril. Kuna meie koolist oldi vaimustuses, siis paluti võimalust vastu võtta veel kaks gruppi. Esimene grupikülastus toimus 8. veebruaril ning teine 21. veebruaril. Külalised said vaadata muusikatunde, külastada ja osaleda keelekümblustundides ning kogu nähtu pakkus neile meeldivaid üllatusi. Lisaks toimusid vestlusringid, kus tutvustasime Eesti haridussüsteemi ja kuulasime nende muljeid.

Erasmus+ projektiga välismaale täiendama

Kui meie oleme silma jäänud oma uudsuse ja lahendustega, siis meie õpetajad otsivad samuti võimalusi, kuidas ennast harida. Tänu Erasmus+ projektile saame saata 15 õpetajat nelja erinevasse sihtkohta. Meid võtavad vastu koolid Soomest, Rootsist, Poolast ja Türgist. Kõik koolid on seotud rahvusvaheliste õpilaste ning keelekümblusega. Meie reiside eesmärk ongi saada kogemusi ja häid praktikaid teistest riikidest, kus keelekümblusega on edukalt tegeletud. Planeeritud reisid toimuvad märtsist kuni aprillini ning kõik reisid toimuvad erinevatel aegadel, et õpetajate õppimiskogemuse ajal ei langeks koolis antava õpetuse kvaliteet.

Keelekümbluskoolitus

Õpilane õpib kõige rohkem ise õpetades. Sama on ka õpetajatega. Kui endal on teadmisi ja oskuseid, siis neid tuleb ka kolleegidega jagada. Oleme saanud tagasisidet Eesti parimatelt keelekümblusgurudelt, et liigume väga õigel teel ning meie õpetajad on tasemel. Seda aluseks võttes võtsid meie kooli keelekümbluse õpetajad julguse kokku ning moodustasid töörühma, koostasid koolitusplaani koos mõõdetavate väljunditega ning viisid läbi esimese koolituse keelekümbluse teemadel meie enda kooli õpetajatele. Koolitus oli väga huvitav ning oleme valmis seda koolitust pakkuma ka väljaspool enda kooli.

„Kool ja kogukond digiajastul“ koolitus algas 24. jaanuaril ja lõppeb märtsi alguses. Selle eesmärgiks on kooli ja kogukonna suhete loomine ja hoidmine läbi tehnoloogiliste vahendite. Koolitus sisaldab viit veebikohtumist ning samas mahus ka iseseisvat tööd. Koolituse käigus koostame koolitajate poolt antava sisendile tuginedes ka oma koolile sobiva „ Kogukondliku e-suhtlemise hea tava“.

Vaikusenurk

Õpilaste arv koolis on aasta-aastalt kasvanud ning suur puudus on nii õppe- kui ka puhkeruumidest. Osa õpilasi on vahetundides üsna elavad, samas kui teised otsivad vaikust ja rahu selleks, et oleks võimalik kasvõi hetkeks lihtsalt koguda ja kuulata iseenda mõtteid. Oleme selle võimaluse pakkumiseks loomas „vaikusenurka“. Asukohaks oleme valinud õpetajate toa ja raamatukogu vahelise ala, kus oleks võimalik istuda mugavalt kott-toolis, lugeda rahulikult raamatut või vaadelda telekast läbi looduskaamerate loomade tegutsemist. Sellist mõtet toetas ka meie hoolekogu, kes talvisel kogupereüritusel „Talve Võlumaa“ kohviku müügitulu koolile kinkis just selle nurga loomiseks. Loodame, et varsti saame pidulikult loodud koha õpilastele üle anda ning, et nad tunnevad sellest suurt rõõmu.

Lähenevad sündmused

22. veebruaril algusega kell 17:00 toimub järjekordne „Playback Show“, kus iga klass saab üles astuda ühe paroodianumbriga, lisaks toimub ka üllatusesinemine. Õhtu lõppeb suure võitja väljaselgitamisega. Õpilased ja õpetajad on juba nädalaid tegelenud oma etteastete viimistlemisega. Kindlasti tuleb põnev vaatamine ja kuulamine.

23. veebruaril toimub Eesti Vabariigi aastapäeva puhul pidulik e-kontsert, kust ei puudu laul, tants ega kõned. Sellele järgneb „Sina oled Kallavere geenius“ osaetapp, mis seekord on liikumisaasta raames koos matkaga Metsaparki. Digivahendeid kasutades saavad õpilased läbida õpetajate poolt koostatud raja ja mängida mälumängu. Lõpp-punktis ootab kõiki kosutav suutäis ja soe jook.

6. märtsil toimub rohkem kui 10 kooli esindajatega konverents teemal, kuidas toetada vene emakeelega õpilasi eesti keeles õppimiseks. Kindlasti on koolidel erinevaid kogemusi, mida teistega jagada ning seeläbi ka ise uusi teadmisi saada. Ootame koolide esindajatelt häid praktikaid ja nippe.

Jaan Kaupmees

Kallavere Keskkooli õppejuht

Marin Naar

Kallavere Keskkooli huvijuht