Maardu liikluskorralduse skeemi eelnõu avalik väljapanek

Maardu liikluskorralduse skeemi eelnõu avalikustatakse Maardu linna kodulehel 18. jaanuarist kuni 10. veebruarini 2023.

Joonise projekteerija on AS Signaal TM, registrikood 12394501, Liimi 3, 10621 Tallinn.

Projekteerimistööd hõlmasid endas olemasolevate liiklusmärkide ja teekattemärgistuse joonisele kandmist. Lisaks koostati projekteerija poolt muudatusettepanekud, mille eesmärk on suurendada liiklusohutust liikluskorralduse muutmise teel. Projekteerimistööd sisaldasid ainult liikluskorralduslikke töid ja ei sisaldanud teede- ehituslikku projekteerimist.

Muudatusettepanekute koostamisel võeti arvesse aastatel 2019-2021 toimunud kindlustusjuhtumid.

Maardu liikluskorralduse skeemi puudutavad ettepanekud palume saata e-posti aadressile linnavalitsus@maardu.ee hiljemalt 10. veebruariks 2023 kl 23.59.

Arvestatakse ainult kirjalikult saadetud ettepanekuid.