Maksuvaba tulu vanaduspensionieas

Alates 1. jaanuarist 2023 kehtib vanaduspensioniikka jõudnud inimesele maksuvaba tulu keskmise pensioni ulatuses ehk 704 eurot. See tähendab, et sotsiaalkindlustusamet ei pea enam kinni tulumaksu pensionilt, mis on väiksem kui 704 eurot, ja inimene saab rohkem raha kätte. Kui pension on suurem, siis sotsiaalkindlustusamet peab kinni tulumaksu 704 eurot ületavalt osalt. 

Vanaduspensioniikka jõudnud inimese maksuvaba tulu on 2023. aastal 8448 eurot ning seda sõltumata inimese aastatulu suurusest. See on oluline muudatus, sest varasemalt kehtis vanaduspensioniikka jõudnud inimesele üldine maksuvaba tulu, mis aastatulu kasvades vähenes ja võis tuludeklaratsiooni alusel tuua inimesele kaasa tulumaksukohustuse.

Uuest aastast on aga vanaduspensioniikka jõudnud inimesele maksuvaba tulu kindel summa 704 eurot kalendrikuus 

1 kuu = 704 € (2023. a)

ja 8448 eurot aastas ning see ei muutu ka siis, kui pensionär jätkab töötamist ja saab lisaks pensionile töötasu.

1 aasta = 8448€ (2023.a)

Maksuvabale tulule vanaduspensionieas on õigus ka inimesel, kes jõuab vanaduspensioniikka 2023. aasta jooksul.

Kolm stsenaariumi

1. Olete jõudnud vanaduspensioniikka ja saate sotsiaalkindlustusametilt pensioni

Sotsiaalkindlustusamet arvestab Teie pensionile automaatselt maksuvaba tulu keskmise vanaduspensioni ulatuses, mis on 2023. aastal 704 eurot kuus. Te ei pea selleks sotsiaalkindlustusametile esitama avaldust. Näiteks kui teie pension on 2023. aasta jaanuaris 800 eurot, siis sotsiaalkindlustusamet peab 96 eurolt (800-704) kinni tulumaksu 19,12 eurot ning Te saate kätte 780,80 eurot. Kui 2023. aastal on Teie pension väiksem kui 704 eurot, siis pensionikeskus saab kasutamata maksuvaba tulu jäägi arvestada Teie II samba väljamaksetele, mis maksustatakse tulumaksuga määras 10%. Te ei pea ka selleks esitama avaldust.

2. Olete vanaduspensionieas ja töötate

Kui 2023. aastal on Teie pension ja II samba väljamakse, mis maksustatakse tulumaksuga määras 10%, kokku väiksem kui 704 eurot, siis saate kasutamata maksuvaba tulu jäägi arvestada oma töötasule. Te peate selleks esitama tööandjale avalduse ja ära märkima maksuvaba tulu jäägi, mis tööandja võib Teie töötasule arvestada.

Näiteks kui Teie pension on 600 eurot ja töötasu 800 eurot, siis sotsiaalkindlustusamet arvestab pensionile maksuvabatulu 600 eurot.  Maksuvaba tulu jääki 104 eurot (704-600) saate rakendada oma töötasule. Selleks peate Te tööandjale esitama avalduse. Tööandja peab 696 eurolt (800 – 104) kinni tulumaksu 139,20 eurot ning Te saate kätte 660,80 eurot.

Maksuvaba tulu kasutamist saate kontrollida e-MTAs rubriigis “Minu sissetulekud”.

3. Te töötate ja jõuate vanaduspensioniikka aasta jooksul

Tööandja arvestab alates 2023. aasta jaanuarist Teie töötasule maksuvaba tulu kuni 704 eurot. Te peate selleks esitama tööandjale avalduse ja ära märkima maksuvaba tulu summa, mis tööandja Teile arvestab.

Kui Te jõuate aasta jooksul vanaduspensioniikka ja hakkate saama vanaduspensioni, siis arvestab sotsiaalkindlustusamet automaatselt Teie pensionile maksuvaba tulu. Teil tuleb tööandja juures oma maksuvaba tulu avaldus ära muuta, et Teile ei arvestataks maksuvaba tulu lubatust rohkem.

Täpsem info maksu- ja tolliameti kodulehel erakliendi rubriigis “Maksuvaba tulu vanaduspensionieas”.