Maardus oled Sina prioriteet. Registreeri elanikuks!

Maardu linn on tänapäevane, inimsõbraliku elukeskkonnaga, integratsiooni ning rahvusvahelise transiidi ja tööstuse edulugu. Maardu linnas on hea, meeldiv ja turvaline elada. Siin on olemas heaks eluks vajalikud avalikud teenused. Linn on tugevate kogukondadega multikultuurne linn. Just selline on visioon Maardust aastaks 2030 linna arengukavas.

Sinu heaolu on meie heaolu, Sinu areng on meie areng – mistõttu me väärtustame ja seame igat Maardu elanikku oma prioriteediks. Iga päev panustame selleks, et kõigil oleks Maardus mõnus elada. Maardu linna mitmekülgsus pakub võimalusi Sinu heaoluks, enesearenguks ja eneseteostuseks.

Maardu linna areng vajab ka sinu panust!

Kutsume kõiki Maardus elavaid inimesi, kes pole end jõudnud veel linna elanikuks vormistada või on seda otsust edasi lükanud, registreerida oma elukohaks Maardu linna.

Üksikisiku tulumaksust, mis on linna peamine tuluallikas, pakutakse linna lastele kvaliteetset haridust, toetatakse endaga mitte toime tulevaid inimesi, luuakse noortele spetsialistidele töökohti, renoveeritakse tänavavalgustust, remonditakse tänavaid ja heakorrastatakse parke, rajatakse kergliiklusteid ja mänguväljakuid ja võimaldatakse soodustusi ühistranspordi kasutamiseks.

Suurem tulubaas annab paremad võimalused luua väärtuslikum elukeskkond. Seetõttu on igaühe panus Maardu linna arengusse oluline.

Iga inimese enda huvides on, et tema elukohaandmed rahvastikuregistris oleksid korrektsed. Maardulasena saad otsustada, kellele usaldad oma linna juhtimise, võttes osa kohalikel valimistel. Maardulane olla on lisaks kõigele muule ka majanduslikult kasulik, kuna mitmed linna eelarvest finantseeritavad toetused on seotud linna elanikuks olemise nõudega. Näiteks:

Ravimitoetus mittetöötavatele üksi elavatele vanaduspensionäridele ja puudega isikuteleKuni 110 EUR aastas
Toetus puudega isikutele isiklike abivahendite ja hooldusvahendite ostmisel ning rentimiselKuni 160 EUR aastas
Ühekordne toetus raske majandusliku olukorra puhulKuni 190 EUR aastas
Sünnitoetus  esimese lapse sündimisel 400 EUR;teise lapse sündimisel 500 EUR;kolmanda ja neljanda lapse sündimisel 1160 EUR eeldusel, et kõik lapsed on alaealised ja elavad vanematega;viienda ja enama lapse sündimisel 1540 EUR eeldusel, et kõik lapsed on alaealised ja elavad vanematega.
Esmakordselt kooli mineva lapse toetus Teise ja kolmandasse klassi mineva lapse toetus Pikapäevarühma toidutoetus vähekindlustatud pere lastele150 EUR 50 EUR Üldhariduskooli pikapäevarühma toidu maksumuse osaline või täielik hüvitamine.
Toetus elluastujatele lastekodulastele400 EUR
Sünnipäevatoetus 65-aastastele ja vanematele isikutele igaks sünnipäevaks70 EUR
Toetus Tšernobõli AEJ tuumakatastroofi likvideerimistöödest osavõtjale300 EUR aastas.
Maamaksu toetus pensionärideleKuni 32 EUR aastas.
Toetus raske- või sügava puudega isikutele lisakulutuste katmisekssügava puudega isikule 29 EUR kuus;raske puudega isikule 18 EUR kuus.
Toetused emadepäeva, koolialguse ja jõulude ajal 2021. aastallasterikastele peredele (3 ja enam last) ;vähekindlustatud peredele lapsega;peredele, kus kasvab erivajadusega laps;toetuste suurus on 50-150 EUR.

Lisaks tagab linn lasteaiakoha vaid Maardu linna elanike lastele. Suvelaagri tuusiku toetust, lasteaia- ja koolitoidutoetust või toetust lapse põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise kulude osaliseks katmiseks saavad samuti vaid Maardus registreeritud toimetulekuraskustega ja lasterikkad pered.

Kui elad Maardus, aga pole Maardu linna oma elukohaks vormistanud, siis tule nüüd ja registreeri end linna elanikuks.

Seda saab teha:

  • e-rahvastikuregistri iseteenindusportaalis – https://www.rahvastikuregister.ee/ logides sisse ID-kaardi, Mobiil-ID või pangalingi kaudu;
  • digiallkirjastatuna e-posti teel. Elukohateade;
  • Maardu Linnavalitsuse elanikeregistri spetsialisti juures, kes võtab inimesi vastu teisipäeval kl 14.00-16.30, neljapäeval kl 9.00-12.00 ja 14.00-17.00 ja reedel kell 9.00-12.00;
  • postiga, lisades isikut tõendavast dokumendist koopia, millel on Teie isikuandmed.

Registreeri ennast Maardusse. Aita kaasa meie linna arengule!