Oktoober: volinike töölaualt tegelikkuseks

Maardu Linnavolikogu kogunes oma järjekordsele istungile 27.09.2022.

Järgneva nelja aasta finantsprognoos

Linnavolikogu kinnitas Maardu linna eelarvestrateegia aastateks 2023-2026. Strateegia on nelja järgneva aasta eesmärkidega finantsprognoos, mis sisaldab tegevustulusid ja -kulusid, investeeringuid ja finantseerimistegevust.

Tegu on dokumendiga, mida võetakse aluseks eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel, varaga tehingute tegemisel, investeeringute kavandamisel ning investeeringuteks toetuste taotlemisel.

Enne volikogu töölauale jõudmist avalikustati eelarvestrateegia eelnõu kaheks nädalaks Maardu linna veebilehel. Avalik arutelu toimus Maardu Vaba Aja Keskuses 16.09.2022.

Täpsemalt on strateegiaga võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel https://maardu.ee/eelarve.

Vaiete rahuldamata jätmine

Eelmisel 23.08.2022 istungil ei nõustunud Maardu Linnavolikogu Marina Minerals OÜ-le loa andmisega geoloogilisteks uuringuteks Altmetsa ja Tulisilla uuringuruumis.

Marina Minerals OÜ esitas volikogule vaided kahe mittenõustumist sisaldava otsuse kohta. 08.09.2022 kuulasid Maardu Linnavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni ning Muuga ja Maardu järveäärse piirkonna komisjoni vaiete esitaja seletused ära.

Maardu Linnavolikogu otsustas 27.09.2022 jätta esitatud vaided nii Altmetsa kui ka Tulisilla uuringuruumi osasrahuldamata.

Lühidalt

Muudeti määrust Erisoodustuste kehtestamine Maardu linna aukodanikele ja kuulati informatsiooni Maardu linnanoortevolikogu tööst.